Termeni si conditii

Regulament CARDURI CADOU service auto Morar Serv

  1. Organizator

1.1. Organizatorul şi emitentul Cardurilor Cadou Morar Serv – FIRST DATE with my car, NEXT STEP with my car, ATTRACTION for my car și PASSION for my car (denumite în continuare carduri cadou) este MORAR SERV S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Carpaților, nr. 60, jud. Brașov înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J08/331/1998, CUI RO 10374207, denumit în continuare „Morar Serv”.

  1. Condiţii de achiziţie

2.1. Orice persoană care doreşte să ofere un cadou sub formă de servicii din service-ul auto autorizat Morar Serv poate să achiziţioneze un card cadou, pe care să îl ofere oricui dorește.

2.2. Cardurile cadou pot fi achiziţionate de orice persoană fizică sau juridică, cu domiciliul sau sediul în România sau în Uniunea Europeană.

2.3. Cardurile cadou pot fi achiziţionate doar în format fizic, fie de sediul Morar Serv S.R.L. din Brașov, fie de pe site-ul propriu: https://morarserv.ro/.

2.4. Cardurile cadou sunt disponibile cu valori fixe de 150, 200, 300, 400 lei (TVA inclus), după cum urmează: FIRST DATE with my car – valoare de 150 lei, NEXT STEP with my car – 200 lei, ATTRACTION for my car – 300 lei, PASSION for my car – 400 lei. Pentru alte sume, pot fi achiziţionate diferite combinaţii de carduri cu valorile evidențiate mai sus.

2.5. Fiecare card are o valoare unică, înscrisă pe faţă, iar pe verso are o serie unică, care va fi completată la momentul achiziţiei cardului.

2.6. Prețul fiecărui card cadou este egal cu valoarea înscrisă pe fiecare tip de card, respectiv:

Cardul cadou „FIRST DATE with my car” are prețul de 150 lei (TVA inclus),
Cardul cadou „NEXT STEP with my car” are prețul de 200 lei (TVA inclus),
Cardul cadou „ATTRACTION for my car” are prețul de 300 lei (TVA inclus),
Cardul cadou „PASSION for my car” are prețul de 400 lei (TVA inclus).

2.7. Plata se face în lei.

  1. Condiţii de utilizare

3.1. Cardul cadou poate fi utilizat exclusiv în service-ul auto Morar Serv S.R.L. situat în strada Carpaților, nr. 60, (în incinta Parcului Industrial Metrom) pentru achiziția serviciilor și pieselor de schimb necesare pentru mecanică auto, reparații și mentenanță pentru autovehiculele marca Volswagen, Renault, Opel, Ford, Dacia, Subaru, Mini, Peugeot, Skoda, Mazda, Nissan, Hyundai, Toyota, Lia, Audi, Seat, Honda, Mitsubishi, Mercedes, Citroen și pentru mașini electrice marca Tazzari, Aixam și Mirocar, pentru soferi cu vărsta peste 16 ani – inclusiv pentru lucrări de tinichigerie și vopsitorie auto. De asemenea, cardul acoperă lucrări de mentenanță pentru toate brandurile de ATV-uri.

3.2. Cardul nu este nominal, deci este transmisibil.

3.3. Cardul cadou se poate folosi integral doar o singură dată, într-o singură programare la service. Valoarea serviciilor/ pieselor achiziţionate trebuie să fie egală sau mai mare decat valoarea înscrisă pe card. În cazul în care valoarea serviciilor depăşeşte valoarea nominală a cardului, diferenţa va fi achitată prin orice alt mijloc de plată acceptat de Morar Serv S.R.L.

3.4. Dacă o personă deţine mai multe carduri cadou, acestea pot fi cumulate pentru o singură programare la service.

3.5. La achiziţiile cu card cadou nu se oferă rest.

3.6. Cardul cadou nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt card cadou.

3.7. Soldul cardului cadou nu poate fi transferat sau răscumpărat.

3.8. Contravaloarea cardului nu poate fi restituită nici achizitorului iniţial, nici deţinătorului ulterior.

3.9. Cardul cadou este valabil 12 luni calendaristice de la data achiziţiei, pentru o singură programare la service. După expirarea perioadei de valabilitate, valoarea sa devine nulă, cardul cadou nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii serviciilor achiziţionate. După expirarea perioadei de valabilitate, soldul cardului cadou este considerat pierdut; posesorul cardului cadou are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptăţit la nici un fel de despăgubire din partea Morar Serv. Data pană la care este valabil cardul cadou poate fi verificată în funcție de data achiziției înscrisă pe partea din spate a cardului achiziționat.

  1. Plata cardurilor cadou, modalitatea și termenul de livrare

4.1. Plata cardurilor cadou se poate face în lei la sediul Morar Serv cu cardul sau numerar – pentru cardurile comandate la sediul firmei, iar pentru cardurile comandate online, pe site, prin formularul de comandă, plata se face cu cardul online, prin procesatorul de plăți online NETOPIA Payments.

4.2. Confirmarea comenzii se face în scris, pe email, în termen de 24 de ore lucrătoare.

4.3. Cardurile se livrează fie în format fizic la adresa beneficiarului indicat în formularul de comandă (gratuit în orașul Brașov), fie se ridică de la sediul Morar Serv din Brașov, str. Carpaților, nr. 60, fie se livrează beneficiarului contra cost, prin curier, dacă acesta locuiește în afara ariei orașului Brașov. Costul transportului se va achita direct curierului. Termenul de livrare este de maxim 3 zile lucrătoare.

  1. Condiţii de retur/ anulare

Odată achiziţionat, un card cadou Morar Serv fi returnat fizic la sediul Morar Serv în Brașov, str. Carpaților, nr. 60, jud. Brașov într-un termen de maxim 14 zile calendaristice de la data achiziției, adică data facturii. Pentru anulare și returul cardului este necesară prezentarea și transmiterea către Morar Serv a cardului cadou în format fizic, nedeteriorat, și prezentarea facturii de achiziție.

  1. Litigii

6.1. Eventualele litigii apărute între organizator și cumpărătorii/ utilizatorii cardului cadou se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.2. Legea aplicabilă este legea română.

  1. Protecţia datelor cu caracter personal

7.1. Morar Serv este operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul GDPR). În această calitate, Morar Serv garantează respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.2. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate cu ocazia achiziţiei şi/ sau utilizării cardurilor cadou au calitatea de persoane vizate în sensul Regulamentului GDPR.

7.3. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Morar Serv garantează respectarea drepturilor persoanelor vizate:

– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Morar Serv că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

– dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/ sau la completarea datelor incomplete;

– dreptul la ștergere/ dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Morar Serv S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

– dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;

– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

– prin poștă, la sediul nostru din Municipiul Brașov, strada Carpaților, numărul 60, județul Brașov;

– prin e-mail, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Morar Serv S.R.L la adresa de e-mail: contact@morarserv.ro.

  1. Clauze finale

8.1. Cardul cadou este un produs la purtător, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putaâd fi utilizat şi de o altă persoană decât cea căreia i s-a oferit de către achizitorul iniţial. Morar Serv nu işi asumă răspunderea şi nu va înlocui cardul/ cardurile cadou în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. În aceste situaţii, soldul cardului cadou se consideră pierdut, nefiind posibilă nici un fel de despăgubire în legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a cardului cadou de către deţinătorul acestuia.

8.2. Morar Serv îşi rezervă dreptul de a modifica regulile de utilizare a cardului cadou; orice modificare va fi comunicată în scris pe site-ul oficial www. https://morarserv.ro/.

8.3. Prin achiziţionarea/ utilizarea unuia sau mai multor carduri cadou, clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

8.4. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Morar Serv – https://morarserv.ro/.

MORAR SERV S.R.L.

Document actualizat în data de 10.11.2022

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidentialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasati pe butonul "Sunt de acord" sau continuati navigarea pe site.